EXTRA Mobile - אקסטרה מובייל

מתחברים לאקסטרה

התחברו לאיזור האישי והפיקו אקסטרה מקו הסלולרי.

לקוח של אקסטרה מובייל מוציא יותר ערך מהסלולרי שלו לקוח של אקסטרה מובייל מוציא יותר ערך מהסלולרי שלו לקוח של אקסטרה מובייל מוציא יותר ערך מהסלולרי שלו