אצבע מחזיקה כרטיס סים - הפעלת סים

הפעלת כרטיס סים

ברכותינו על קבלת ערכת ההרשמה! כעת אפשר להתחיל בהפעלת הקו.

שאלות ותשובות