תקנון תוכנית השותפים

אקסטרה מובייל (להלן: "החברה") מציעה שירותי תקשורת חכמים המיועדים בעיקר לעסקים קטנים ועצמאיים ומפעילה תכנית שותפים. תכנית השותפים הינה מודל שיווקי בו כל אחד ואחת המעוניינים לשווק את מוצרי ושירותי החברה יכולים להירשם כשותפים (להלן: "השותף"), לפרסם, להפיץ ולהפנות צדדים שלישיים (להלן: "הלקוח") אל אתר החברה ולקבל תגמולים בגין רכישות.

הצטרפות לתכנית השותפים

 1. ההצטרפות לתכנית השותפים מותנית במילוי כל הפרטים הנדרשים בטופס ההצטרפות בעמוד זה.
 2. החברה שומרת לעצמה את הזכות לקבל או לדחות בקשת הצטרפות על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 3. החברה תשלם עמלות מכירה לשותפיה בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה. האחריות על דיווח לרשויות ותשלום מיסים כלשהם (לדוגמה: מע"מ, מס הכנסה) יהיו באחריותו הבלעדית של כל שותף. במידה והשותף עונה על אחת מההגדרות הבאות: עוסק פטור, עוסק מורשה, חברה בע"מ; יהיה עליו לספק לחברה את פרטי ההתאגדות שלו לרבות תעודת התאגדות (תעודת עוסק \ חברה בע"מ) וכן אישור ניכוי מס במקור.

היחסים בין השותף והחברה

 1. השותף מעניק שירותי פרסום וקידום מכירות לחברה במודל קבלני מבוסס-תוצאה. השותף מבין ומסכים כי לא מתקיימים בין השותף ו\או מי מטעמו ובין החברה יחסי עבודה.
 2. לחברה אין יד בפעולות שהשותפים נוקטים לפרסום ושיווק מוצריה. כל שותף ינהג על פי הבנתו, ידיעתו והכשרתו המקצועית. החברה עשויה לספק לשותפיה חומרי עזר שיווקיים כגון: באנרים, דפי מידע, ערכות יח"צ; חומרי עזר אלה הם בגדר המלצה וכל שותף יחליט באם ואיך להשתמש בהם. אין משום שיתוף חומרי העזר עם השותפים להצביע על יחסי עבודה בין הצדדים או על אחריות של החברה לאופן שבו משווקים השותפים את מוצרי החברה.
 3. החברה לא מייצגת את השותף והשותף לא מייצג את החברה. השותפים מתחייבים שלא לפעול בשם החברה, לא להבטיח הבטחות בשמה, לא להציע מוצרים או שירותים שאינם קיימים אצלה ובכלל לא לחרוג ממה שמוצג באתר החברה. השותפים מתחייבים שלא להציג עצמם כסוכנים, מתווכים, עובדים או נציגים של החברה.

אופן ביצוע הפניית לקוחות ע"י השותפים

לכל שותף קישור שותף ייחודי לו המופיע בממשק השותפים ואותו עליו לפרסם בפני לקוחות כדי לקבל תגמולים בעבור מכירה של שירותים ו\או מוצרי החברה. עסקה תיזקף לזכותו של שותף אם יפיץ את קישור השותף שלו באמצעים מקובלים וחוקיים ובעקבות כך הלקוח ילחץ באופן יזום ובמודע על הקישור וכל זאת בתנאי שהרכישה תתבצע בפרק זמן של 4 ימים מרגע הלחיצה על קישור השותף.

בכל תרחיש שונה מזה שתואר להלן לא תיזקף העסקה לזכות השותף.

הגדרות:

 1. "ממשק שותפים" - איזור אישי באתר החברה המיועד לשותפים ושהכניסה אליו מותנית בהזדהות השותף. בממשק השותפים מופיעים דו"חות ומידע לגבי פעילות השותף, יתרת זכות בעקבות תגמולים, עזרים שיווקיים, הגדרות, ביצוע פעולות ועוד.
 2. "קישור שותף" - כתובת אינטרנט (URL) מקודד המכיל בתוכו מזהה ייחודי, קוד שותף. באמצעות קוד זה החברה משייכת את העסקות אל השותף המתאים. בעת לחיצה על קישור שותף, נשתלת בדפדפן של הלקוח עוגיית מעקב.
 3. "עוגיית מעקב" - קובץ טקסט (עוגיה \ Cookie), בו רשום קוד השותף, הנשמר בדפדפן של הלקוח ברגע בו הוא לוחץ על קישור השותף ובאמצעותו החברה יכולה לזהות ולזקוף עסקות לזכות השותף. בהיעדר עוגיית מעקב לא ייזקפו עסקות לזכותו של השותף ובהתאם לא יינתן תגמול. דוגמאות להיעדר עוגיית מעקב: הלקוח הגיע אל אתר החברה לא דרך קישור השותף; הלקוח הגיע אל אתר החברה מדפדפן אחר או ממכשיר אחר (לא זה שבו לחץ על קישור השותף); הלקוח מחק את העוגיות מהדפדפן שלו; תוקף עוגיית המעקב פקע (התוקף הוא: 96 שעות מרגע הלחיצה על קישור השותף); הלקוח לחץ על קישור שותף אחר והקוד בעוגיית המעקב נדרס על ידי קוד של שותף אחר.

התחייבות השותפים

 1. החברות בתכנית השותפים הינה אישית ולא ניתנת להעברה. השותף מתחייב שלא להעביר את פרטי ההתחברות שלו לצד שלישי.
 2. השותפים מתחייבים שכל פעולותיהם הקשורות בחברה ועסקיה (פרסום, שיווק וכד') יבוצעו בהתאם להוראות החוק הישראלי ובדגש מיוחד על ציות לחוק הבזק (חוק הספאם).
 3. שותפים המעוניינים לרכוש מוצר או שירות מהחברה יעשו זאת שלא במסגרת תכנית השותפים ולא יקבלו עמלת שותפים בעבור רכישות אלה. רכישה עצמית אסורה בתכלית האיסור דרך קישור השותף.
 4. השותף מתחייב שלא להקים פרסום ממומן במנועי חיפוש (למשל: גוגל) שבו דף היעד שהוגדר הוא דף בדומיין החברה (exm.co.il). ניתן להגדיר דף יעד \עמוד נחיתה באתר אחר ובו קישור שותף המצביע אל אתר החברה. לידיעה: החברה אוכפת את האיסור הזה באמצעים דיגיטליים אוטומטים.
 5. השותף מתחייב שלא לעשות שימוש בשם החברה ו\או בשם הדומיין שלה ו\או במונחי חיפוש שבהם מופיע שם החברה ו\או בסממנים גרפיים שלה בעת פרסום ממומן (גוגל, פייסבוק, וכד'). על השותף חל איסור לייצר מצג שווא לפיו הפרסום הוא בשם החברה.
 6. השותף מתחייב לא לבצע החלפה של קישורים רגילים (לא מקודדים) הנמצאים בתוכן גולשים (למשל: הודעה בפורום או תגובה למאמר) בקישור שותף הן באמצעים אוטומטיים והן באמצעים ידניים. דוגמה: גולש שאל שאלה בפורום המנוהל ע"י שותף לגבי חבילת סלולר ובשאלתו הדביק קישור לדף החבילה באתר אקסטרה מובייל. חל איסור מוחלט על השותף להחליף את הקישור הרגיל בקישור מקודד עם קוד השותף. מאידך, לשותף שמורה הזכות לקשר על פי שיקול דעתו צירופים מתוך תוכן גולשים. דוגמה: שותף יכול להחליט באופן אוטומטי לקשר את כל ההופעות של הצירוף "חבילת סלולר" אל קישור השותף שלו.
 7. את קישור השותף יש להפיץ בצורה סטנדרטית ומבלי להוסיף מאפיין rel=nofollow או לקשר באמצעות קוד JavaScript. לידיעה: החברה אוכפת את האיסור הזה באמצעים דיגיטליים אוטומטים.
 8. השותף מתחייב לא לגרום לשתילה של עוגיית המעקב בדרך אחרת מלבד הדרך שהוגדרה: לחיצה יזומה של הלקוח על קישור השותף. טכניקות זדוניות כגון טעינת קישור השותף ברקע, בחלון קופץ, בiframe, באמצעות קוד JavaScript או בכל אמצעי אחר אסורה בהחלט.

תגמולים

 1. גובה התגמולים בעבור כל מוצר או שירות של החברה יפורסם בממשק השותפים. לתגמול יצורף מע"מ כחוק וינוכה מס במקור במידת הצורך.
 2. שותף יהיה זכאי לתגמול רק בעבור מכירות שבוצעו בפועל, כלומר: שנתקבלה מהלקוח תמורה כספית בפועל.
 3. תקופת המתנה: ייתכן שבעבור חלק מהמוצרים ו\או השירותים שהחברה מוכרת, תוגדר תקופת המתנה שבמהלכה סכום התגמול לא יועבר באופן מיידי ליתרה של השותף. במידה והלקוח יבטל את הרכישה או המנוי בזמן תקופת ההמתנה, התגמול יישלל ולא יועבר ליתרה של השותף. בכל מקרה אחר, התגמול יתווסף ליתרה של השותף בסיום תקופת ההמתנה. בממשק השותפים מופיע חיווי נקודתי על סטטוס כל עסקה.
 4. יתרה: כל התגמולים הנצברים לזכות השותף נצברות לכדי יתרה המפורסמת בממשק השותפים. בנוסף, ב-1 לכל חודש קלנדרי יקבל השותף הודעת דוא"ל ובה סיכום העמלות החודשי והיתרה בחשבון.
 5. תשלום היתרה: השותף יהא רשאי למשוך את היתרה בכל עת ובכל סכום (אין מינימום). התשלום יועבר אל חשבון הבנק של השותף בתוך 5 ימי עסקים וזאת בכפוף לתנאים לפי סוג ההתאגדות להלן ובניכוי מס במקור על פי אישור שיועבר לחברה טרם בקשת המשיכה, או בחסרונו - על פי הקבוע בחוק.
  • שותף שהינו עוסק מורשה או המייצג חברה בע"מ יפיק חשבונית מס טרם קבלת התשלום ויעביר אותה אל החברה: חשבונית פיזית בדואר רשום או חשבונית חתומה דיגיטלית בדוא"ל.
  • לעוסק פטור תשלם החברה את העמלה ללא מע"מ והשותף יעביר קבלה כנגדה תוך 3 ימי עסקים לאחר התשלום.
  • לשותף שהינו אדם פרטי תשלם החברה את העמלה ללא מע"מ.

הפסקת ההתקשרות

 1. שני הצדדים יהיו רשאים להפסיק את ההתקשרות בכל רגע נתון בלי הודעה מראש. על הצד המפסיק את ההתקשרות יודיע לצד השני על כך בכתב.
 2. במידה והפר השותף אחת או יותר מהתחייבויותיו לפי תקנון זה תיפסק ההתקשרות בין הצדדים לאלתר והחברה תחלט את היתרה העומדת לזכות השותף על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 3. במידה והחברה תפסיק לחלוטין את פעילותה של תכנית השותפים, תימסר הודעה על כך לכל השותפים והיתרות שנצברו בחשבונות השותפים תשולמנה במלואן.

הוראות כלליות

 1. השותף ישפה ויפצה את החברה ו\או מי מטעמה בגין כל נזק, הוצאה ו\או הפסד ובכלל זה הוצאות משפט, בכל מקרה בו תועלה דרישה או תביעה ע"י צד ג' שנבעו מהפרה של הוראות תקנון זה ע"י השותף.
 2. לשותף לא תהיינה טענות כלפי החברה לגבי אופן פעילות תכנית השותפים ו\או גובה התגמולים, אופן פעילות החברה לרבות נהלים פנימיים, תנאי תשלום, נהלי מכירה, טיב ו\או היקף ו\או מחיר ו\או המלאי המוצע של מוצרי ו\או שירותי החברה וכיו"ב.
 3. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים ועדכונים לתקנון זה מעת לעת. מועד השינוי יפורסם במסמך זה והודעה תישלח בדוא"ל לשותפים בתכנית בכל עדכון של מסמך זה. טענותיהן של שותפים בנושא זה לא תישמענה. מועד עדכון אחרון: 21 בדצמבר 2021.
 4. סמכות שיפוט: מוסכם על הצדדים כי אך ורק לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב תהא סמכות השיפוט הבלעדית בכל הנוגע לתקנון זה או הנובע ממנו ולאף בית משפט אחר מלבדו.
אין מענה מיידי מחוץ לשעות הפעילות
שמול
נחזור לזמינות בשעות הפעילות
tail-in
היי 👋
לפעמים הוואטסאפ לא נפתח בקלות דרך המחשב...
אני יכול לשלוח לך הודעה לוואטסאפ ונתחיל שיחה שם.
21:31
יצירת קשר
צ'אט
וואטסאפ